hinhgoc

LỜI CHIA TAY

Lời đầu tiên mình admin của website hinhgoc.net nói lời xin lỗi cũng như cảm ơn tới tất cả các khách hàng đã đồng hành cùng website trong thời gian 6 năm vừa qua.Do vì một số lý do riêng không tiện nói nên mình không thể tiếp tục duy trì trang web được nữa. Dù rất tâm huyết và rất buồn nhưng việc này là không thể khác được.

Để duy trì ưu đã cho các khách hàng VIP cũng như các khách hàng còn xèng mà chưa sử dụng hết ở website mình sẽ để các bạn truy cập vào thư viện data hơn 4TB dữ liệu file ảnh gốc của bên mình và sử dụng miễn phí trong vòng 15 ngày. Sau 15 ngày mình sẽ xóa. Với các khách hàng VIP mình đã có danh sách ở đây nên mình sẽ tự động cập nhật data vào ngày 6-5-2024.

Với các khách hàng còn xèng mà chưa sử dụng xin vui lòng gửi ảnh chụp tài khoản cũng như email về email của website là hinhgoc79@gmail.com để mình thêm vào kho data sau. Xin chân thành cảm ơn các khách hàng một lần nữa.

Leaving Message

Firstly, as the administrator of the website hinhgoc.net, I would like to apologize and express my gratitude to all the customers who have supported the website over the past 6 years. For several personal reasons that I cannot disclose, I can no longer maintain the website. Despite my deep passion and regret, this is an inescapable situation.

To continue to provide benefits for the VIP, as well as customers who still hold funds that they have not used on the website, I will allow you to access the library data of more than 4TB of original image files from us and use them free of charge for the next 15 days. After 15 days, I will delete them. For VIP customers, I have a list here, so I will automatically update the data on May 6, 2024.

As for customers who still hold funds that have not been used, please kindly send a screenshot of your account and your email to the email address of the website, which is hinhgoc79@gmail.com, and I will add it to the data warehouse. Once again, I sincerely thank all the customers.